دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/05/2011 indiscrezioni [it] indiscrezioni تلفظ 0 رأی
28/05/2011 avrebbero [it] avrebbero تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/05/2011 precisato [it] precisato تلفظ 0 رأی
28/05/2011 gianni [it] gianni تلفظ 0 رأی
28/05/2011 trattative [it] trattative تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Eros Ramazzotti [it] Eros Ramazzotti تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Vincenzo Bellini [it] Vincenzo Bellini تلفظ 0 رأی
28/05/2011 accordo [it] accordo تلفظ 1 رأی
28/05/2011 omofobico [it] omofobico تلفظ 0 رأی
28/05/2011 minestrone [it] minestrone تلفظ 0 رأی
28/05/2011 capocannoniere [it] capocannoniere تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/05/2011 Francesco Toldo [it] Francesco Toldo تلفظ 0 رأی
28/05/2011 guerciotti [it] guerciotti تلفظ 0 رأی
28/05/2011 giallo [it] giallo تلفظ 2 رأی
28/05/2011 figlio [it] figlio تلفظ 1 رأی
28/05/2011 povera [it] povera تلفظ 0 رأی
28/05/2011 scervellarsi [it] scervellarsi تلفظ 1 رأی
28/05/2011 Austria [it] Austria تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Banda Larga [it] Banda Larga تلفظ 0 رأی
28/05/2011 alcuna [it] alcuna تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Cinque Terre [it] Cinque Terre تلفظ 2 رأی
28/05/2011 Calcagni [it] Calcagni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/05/2011 Aldo Moro [it] Aldo Moro تلفظ 0 رأی
28/05/2011 uomo [it] uomo تلفظ 1 رأی
28/05/2011 Il barbiere di Siviglia [it] Il barbiere di Siviglia تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Papa Alessandro III [it] Papa Alessandro III تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Rolando Bandinelli [it] Rolando Bandinelli تلفظ 0 رأی
28/05/2011 Luigi Fagioli [it] Luigi Fagioli تلفظ 0 رأی
28/05/2011 cadauna [it] cadauna تلفظ 0 رأی
28/05/2011 cogitabondo [it] cogitabondo تلفظ 0 رأی