دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
22/01/2011 Salvia sclarea [it] Salvia sclarea تلفظ 0 رأی
22/01/2011 ratania [it] ratania تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Rodiola [it] Rodiola تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Sequoia gigantea [it] Sequoia gigantea تلفظ 0 رأی
22/01/2011 soia [it] soia تلفظ 1 رأی
22/01/2011 Scutellaria [it] Scutellaria تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Quercia Marina [it] Quercia Marina تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Quercia comune [it] Quercia comune تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Prunella comune [it] Prunella comune تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Piantaggine maggiore [it] Piantaggine maggiore تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Spirea Olmaria [it] Spirea Olmaria تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Primula odorosa [it] Primula odorosa تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Peonia bianca [it] Peonia bianca تلفظ 0 رأی
22/01/2011 tabebuia [it] tabebuia تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Tossilaggine comune [it] Tossilaggine comune تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Usnea Sbarbata [it] Usnea Sbarbata تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Usnea [it] Usnea تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Uva di Monte [it] Uva di Monte تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Usnea Rubiconda [it] Usnea Rubiconda تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Urechite [it] Urechite تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Uncaria [it] Uncaria تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Verga d’oro comune [it] Verga d’oro comune تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Verbena Comune [it] Verbena Comune تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Zantossilo [it] Zantossilo تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Tè verde [it] Tè verde تلفظ توسط giorgiospizzi
22/01/2011 Tiglio Selvatico [it] Tiglio Selvatico تلفظ 0 رأی
22/01/2011 Trifoglio pratense [it] Trifoglio pratense تلفظ 0 رأی
22/01/2011 trilobato [it] trilobato تلفظ 0 رأی
22/01/2011 implementazione [it] implementazione تلفظ 0 رأی
22/01/2011 soluzione di continuità [it] soluzione di continuità تلفظ 0 رأی