دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2008 João [pt] João تلفظ 2 رأی
04/04/2008 pousada [pt] pousada تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 José Saramago [pt] José Saramago تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 croquete [pt] croquete تلفظ 0 رأی
03/04/2008 iogurte [pt] iogurte تلفظ -1 رأی
03/04/2008 Portugal [pt] Portugal تلفظ -1 رأی