دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/05/2014 растопырилась [ru] растопырилась تلفظ 0 رأی
12/01/2014 болезнь [ru] болезнь تلفظ 2 رأی
18/09/2013 скуки [ru] скуки تلفظ 0 رأی
18/09/2013 приманивающий [ru] приманивающий تلفظ 0 رأی
07/05/2013 выздоровеешь [ru] выздоровеешь تلفظ 0 رأی
07/05/2013 в желудке [ru] в желудке تلفظ 0 رأی
28/04/2013 обидчива [ru] обидчива تلفظ 0 رأی
28/04/2013 по меньшей мере [ru] по меньшей мере تلفظ 0 رأی
06/04/2013 повесил [ru] повесил تلفظ 0 رأی
05/04/2013 приуныл [ru] приуныл تلفظ 0 رأی
04/04/2013 жизненный уровень [ru] жизненный уровень تلفظ 0 رأی
30/03/2013 минеральной [ru] минеральной تلفظ 0 رأی
30/03/2013 отверг [ru] отверг تلفظ 0 رأی
30/03/2013 изменял [ru] изменял تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/03/2013 доза излучения [ru] доза излучения تلفظ 0 رأی
07/03/2013 имеемый [ru] имеемый تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/03/2013 помолвлена [ru] помолвлена تلفظ 0 رأی
04/03/2013 столах [ru] столах تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/03/2013 прошение [ru] прошение تلفظ 0 رأی
15/02/2013 отвечаешь [ru] отвечаешь تلفظ 0 رأی
15/02/2013 отвечают [ru] отвечают تلفظ 0 رأی
09/02/2013 желание [ru] желание تلفظ 0 رأی
09/02/2013 шведская [ru] шведская تلفظ 0 رأی
09/02/2013 мышцы [ru] мышцы تلفظ 1 رأی
09/02/2013 восприняты [ru] восприняты تلفظ 0 رأی
21/01/2013 дождутся [ru] дождутся تلفظ 0 رأی
19/01/2013 наказываю [ru] наказываю تلفظ 0 رأی
19/01/2013 наказываешь [ru] наказываешь تلفظ 0 رأی
19/01/2013 наказывает [ru] наказывает تلفظ 0 رأی
19/01/2013 наказываем [ru] наказываем تلفظ 0 رأی