دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/12/2012 MDR [fr] MDR تلفظ -2 رأی
06/12/2012 Mdr ! [fr] Mdr ! تلفظ 0 رأی
06/12/2012 pédé [fr] pédé تلفظ 0 رأی
06/12/2012 bonjour [fr] bonjour تلفظ 0 رأی
06/12/2012 simple comme bonjour [fr] simple comme bonjour تلفظ 0 رأی
06/12/2012 Μένανδρος, [grc] Μένανδρος, تلفظ 0 رأی
06/12/2012 putain [fr] putain تلفظ 1 رأی
06/12/2012 Arrêt maladie [fr] Arrêt maladie تلفظ 0 رأی
06/12/2012 M.Pokora [fr] M.Pokora تلفظ 0 رأی
06/12/2012 fanent [fr] fanent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/12/2012 dix-neuvième [fr] dix-neuvième تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ