دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
27/06/2009 kunsthistorisches Museum [de] kunsthistorisches Museum تلفظ 0 رأی
14/04/2009 Schloss Moritzburg [de] Schloss Moritzburg تلفظ 0 رأی