دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
30/06/2009 nikotino [eo] nikotino تلفظ توسط German86ar
23/03/2009 aj [eo] aj تلفظ 0 رأی
22/03/2009 ĉeko [eo] ĉeko تلفظ توسط kenecxjo
22/03/2009 ĉeĥo [eo] ĉeĥo تلفظ 0 رأی
12/03/2009 koŭtoŭi [eo] koŭtoŭi تلفظ توسط Vortarulo
06/03/2009 geschliffen [de] geschliffen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/03/2009 geschleift [de] geschleift تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/03/2009 Hochzeit (glänzender Höhepunkt) [de] Hochzeit (glänzender Höhepunkt) تلفظ 0 رأی
06/03/2009 Hochzeit (Feier der Eheschließung) [de] Hochzeit (Feier der Eheschließung) تلفظ 0 رأی
06/03/2009 Kolonjano [eo] Kolonjano تلفظ 0 رأی