دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/06/2013 Lago di Trasimeno [it] Lago di Trasimeno تلفظ 0 رأی
03/06/2013 D'Amore [it] D'Amore تلفظ 0 رأی
03/06/2013 potrete [it] potrete تلفظ 0 رأی
03/06/2013 dimenticandosene [it] dimenticandosene تلفظ 1 رأی
23/11/2012 Trebbiano d’Abruzzo [it] Trebbiano d’Abruzzo تلفظ 0 رأی
23/11/2012 Casal Bordino [it] Casal Bordino تلفظ 0 رأی
23/11/2012 Cerasuolo d'Abruzzo [it] Cerasuolo d'Abruzzo تلفظ 0 رأی
23/11/2012 Villamagna [it] Villamagna تلفظ 0 رأی
23/11/2012 Colline Pescaresi [it] Colline Pescaresi تلفظ 0 رأی
23/11/2012 Colline Teatine [it] Colline Teatine تلفظ 0 رأی
23/11/2012 Colline Frentane [it] Colline Frentane تلفظ 0 رأی
23/11/2012 Cantina Tollo [it] Cantina Tollo تلفظ 0 رأی
23/11/2012 Terre di Chieti [it] Terre di Chieti تلفظ 0 رأی
23/11/2012 Colli del Sangro [it] Colli del Sangro تلفظ 0 رأی
23/11/2012 Terre Aquilane [it] Terre Aquilane تلفظ 0 رأی
21/11/2012 vivrò [it] vivrò تلفظ 0 رأی
21/11/2012 proponente [it] proponente تلفظ 0 رأی
21/11/2012 veduto [it] veduto تلفظ 0 رأی
21/11/2012 incontrato [it] incontrato تلفظ 0 رأی
20/11/2012 affamata [it] affamata تلفظ 0 رأی
20/10/2012 incontrata [it] incontrata تلفظ 0 رأی
16/10/2012 Agrumi [it] Agrumi تلفظ 0 رأی
16/10/2012 Artemide Endomione [it] Artemide Endomione تلفظ 0 رأی
16/10/2012 Stabia [it] Stabia تلفظ 0 رأی
16/10/2012 Capitolini [it] Capitolini تلفظ 0 رأی
16/10/2012 Santa Reparata [it] Santa Reparata تلفظ 0 رأی
16/10/2012 le ragazze [it] le ragazze تلفظ 0 رأی
04/11/2011 rialzista [it] rialzista تلفظ 0 رأی