کاربر:

Kawdek

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Kawdek شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
12/08/2018 へい、九つでい [ja] へい、九つでい تلفظ توسط poyotan
12/08/2018 今何時でい [ja] 今何時でい تلفظ توسط poyotan
12/08/2018 べっぴんさん、べっぴんさん、一つ飛ばしてべっぴんさん [ja] べっぴんさん、べっぴんさん、一つ飛ばしてべっぴんさん تلفظ توسط poyotan