دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/03/2012 copacetic [en] copacetic تلفظ 1 رأی
05/03/2012 commonality [en] commonality تلفظ 0 رأی
05/03/2012 microcirculatory [en] microcirculatory تلفظ 0 رأی
05/03/2012 The Three Musketeers [en] The Three Musketeers تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/03/2012 centrifugation [en] centrifugation تلفظ 0 رأی