دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/07/2011 септицемия [ru] септицемия تلفظ 0 رأی
24/10/2008 аэропорт [ru] аэропорт تلفظ 0 رأی
24/10/2008 привет [ru] привет تلفظ 0 رأی
04/10/2008 Қызылорда [kk] Қызылорда تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/10/2008 Қайырлы таң [kk] Қайырлы таң تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
03/10/2008 Казахстан [ru] Казахстан تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/10/2008 айналайын [kk] айналайын تلفظ 0 رأی
03/10/2008 Сәлеметсіз бе! [kk] Сәлеметсіз бе! تلفظ 0 رأی
03/10/2008 Кешіріңіз [kk] Кешіріңіз تلفظ 0 رأی
03/10/2008 Сау болыңыз [kk] Сау болыңыз تلفظ 0 رأی
03/10/2008 Сәлем! [kk] Сәлем! تلفظ -1 رأی
03/10/2008 Қалыңыз қалай? [kk] Қалыңыз қалай? تلفظ -2 رأی
03/10/2008 Рахмет [kk] Рахмет تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ