دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/01/2010 egg [en] egg تلفظ 2 رأی
04/01/2010 legit [en] legit تلفظ 1 رأی