دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
10/05/2015 čekali [hr] čekali تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 moramo [hr] moramo تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 čekajmo [hr] čekajmo تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 dvorca [hr] dvorca تلفظ توسط arogosic
09/05/2015 sjednimo [hr] sjednimo تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 čekajte [hr] čekajte تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 najprije [hr] najprije تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 djevojke [hr] djevojke تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 obilazak [hr] obilazak تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 razgledati [hr] razgledati تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 sigurno [hr] sigurno تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 galantni [hr] galantni تلفظ توسط arogosic
09/05/2015 pozivam [hr] pozivam تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 stanemo [hr] stanemo تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 predlažem [hr] predlažem تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 zaustavimo [hr] zaustavimo تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 potrebno [hr] potrebno تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 krajolici [hr] krajolici تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 situacija [hr] situacija تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 istoku [hr] istoku تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 sjeveru [hr] sjeveru تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 razlika [hr] razlika تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 pogledati [hr] pogledati تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 restoran [hr] restoran تلفظ توسط arogosic
09/05/2015 Miljana [hr] Miljana تلفظ توسط teilki
09/05/2015 dvoraca [hr] dvoraca تلفظ توسط arogosic
09/05/2015 blizini [hr] blizini تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 pejsaže [hr] pejsaže تلفظ توسط arogosic
09/05/2015 ptice [hr] ptice تلفظ توسط KaticaSt
09/05/2015 grmlju [hr] grmlju تلفظ توسط arogosic