دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/01/2014 Diomede [en] Diomede تلفظ 0 رأی
04/07/2013 HYEFC [en] HYEFC تلفظ 0 رأی
04/07/2013 Nemo [en] Nemo تلفظ 0 رأی
04/07/2013 Samantha [en] Samantha تلفظ 0 رأی
04/07/2013 Brigitte [en] Brigitte تلفظ 0 رأی
04/07/2013 bayonet [en] bayonet تلفظ 0 رأی
04/07/2013 Ted Bundy [en] Ted Bundy تلفظ 0 رأی
04/07/2013 mahalee [en] mahalee تلفظ 0 رأی