دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
07/02/2012 Longhorsley [en] Longhorsley تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Tynemouth [en] Tynemouth تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Byker Grove [en] Byker Grove تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Byker [en] Byker تلفظ 0 رأی