دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/02/2012 onomatopoeia [en] onomatopoeia تلفظ 0 رأی
07/02/2012 fjord [en] fjord تلفظ 0 رأی
07/02/2012 Longhorsley [en] Longhorsley تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Newcastle [en] Newcastle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/02/2012 Hexham [en] Hexham تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Geordie [en] Geordie تلفظ 1 رأی
06/02/2012 Mackem [en] Mackem تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Ashington [en] Ashington تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Tynemouth [en] Tynemouth تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Whitley Bay [en] Whitley Bay تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Mark Wallinger [en] Mark Wallinger تلفظ -1 رأی
06/02/2012 Byker Grove [en] Byker Grove تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Byker [en] Byker تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Berwick-upon-Tweed [en] Berwick-upon-Tweed تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Jarrow [en] Jarrow تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Morpeth [en] Morpeth تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Cramlington [en] Cramlington تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Blyth [en] Blyth تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Georg-August-University [en] Georg-August-University تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Hartlepool [en] Hartlepool تلفظ 2 رأی
06/02/2012 Newcastle upon Tyne [en] Newcastle upon Tyne تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ