کاربر:

IchBinEs

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های IchBinEs شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/04/2012 Oberschiedsrichter [de] Oberschiedsrichter تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/04/2012 Oberlicht [de] Oberlicht تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Oberprima [de] Oberprima تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Unterdrückungszusammenhang [de] Unterdrückungszusammenhang تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Kerstin [de] Kerstin تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Obleute [de] Obleute تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Rinnsal [de] Rinnsal تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Straßenmusiker [de] Straßenmusiker تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Schmelztiegel [de] Schmelztiegel تلفظ 0 رأی
11/04/2012 erschallen [de] erschallen تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Oberlippe [de] Oberlippe تلفظ 0 رأی
11/04/2012 erdverwachsen [de] erdverwachsen تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Siegerkranz [de] Siegerkranz تلفظ 0 رأی
11/04/2012 antichristlich [de] antichristlich تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Herrscherthron [de] Herrscherthron تلفظ 0 رأی
11/04/2012 wiederkehren [de] wiederkehren تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Willkür [de] Willkür تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/04/2012 Batallion [de] Batallion تلفظ 0 رأی
11/04/2012 antisemitisch [de] antisemitisch تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Kaiser Friedrich Rotbart [de] Kaiser Friedrich Rotbart تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Friedrich II. [de] Friedrich II. تلفظ 0 رأی
11/04/2012 geheiligt werden [de] geheiligt werden تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Zahnfilm [de] Zahnfilm تلفظ 0 رأی
11/04/2012 wahrhaben [de] wahrhaben تلفظ 0 رأی
11/04/2012 warnend [de] warnend تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Frankfurter Paulskirche [de] Frankfurter Paulskirche تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Oberschule [de] Oberschule تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/04/2012 Oberwasser haben [de] Oberwasser haben تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Vaterstadt [de] Vaterstadt تلفظ 0 رأی
11/04/2012 Kaiser Wilhelm [de] Kaiser Wilhelm تلفظ 0 رأی