کاربر:

Ibeenwo

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه اطلاعات
30/11/2012 در انتظار تلفظ ikpu [ig] در انتظار تلفظ