دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
30/11/2012 ikpu [ig] در انتظار تلفظ در انتظار تلفظ