دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
31/08/2011 Saint Germain [fr] Saint Germain تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/09/2010 une journée magnifique [fr] une journée magnifique تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/08/2010 confiture de pêche [fr] confiture de pêche تلفظ 0 رأی
30/07/2010 gâteau au chocolat [fr] gâteau au chocolat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/07/2010 les vacances [fr] les vacances تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/04/2010 glace à la vanille [fr] glace à la vanille تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2010 fraises [fr] fraises تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ