دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/09/2011 кӏентий [ce] кӏентий تلفظ 0 رأی
30/09/2011 ловзар [ce] ловзар تلفظ 0 رأی
30/09/2011 машар [ce] машар تلفظ 0 رأی