دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/05/2011 Monsieur [fr] Monsieur تلفظ 1 رأی
12/05/2011 bonjour [fr] bonjour تلفظ -2 رأی
12/05/2011 au revoir ! [fr] au revoir ! تلفظ 0 رأی
12/05/2011 Gerber [fr] Gerber تلفظ 0 رأی
12/05/2011 germer [fr] germer تلفظ 0 رأی
12/05/2011 gibet [fr] gibet تلفظ 0 رأی
12/05/2011 glucide [fr] glucide تلفظ 0 رأی
12/05/2011 globaux [fr] globaux تلفظ 0 رأی
12/05/2011 glorieuse [fr] glorieuse تلفظ 0 رأی
12/05/2011 glaise [fr] glaise تلفظ 0 رأی
12/05/2011 glapir [fr] glapir تلفظ -1 رأی
12/05/2011 gisement [fr] gisement تلفظ 0 رأی
12/05/2011 glacial [fr] glacial تلفظ 0 رأی
12/05/2011 Gitane [fr] Gitane تلفظ 0 رأی
12/05/2011 goût [fr] goût تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
12/05/2011 goutter [fr] goutter تلفظ 0 رأی
12/05/2011 gogo [fr] gogo تلفظ 0 رأی
12/05/2011 gonflé [fr] gonflé تلفظ 0 رأی
12/05/2011 glossaire [fr] glossaire تلفظ 0 رأی
12/05/2011 μ [fr] μ تلفظ 0 رأی
12/05/2011 France [fr] France تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
12/05/2011 se cacher [fr] se cacher تلفظ 0 رأی
12/05/2011 nationalites [fr] nationalites تلفظ 0 رأی
12/05/2011 Ateliers [fr] Ateliers تلفظ 0 رأی
12/05/2011 dévidoir [fr] dévidoir تلفظ 0 رأی
12/05/2011 aisé [fr] aisé تلفظ 0 رأی