دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/03/2011 Vojtěch Živný [cs] Vojtěch Živný تلفظ 0 رأی
28/02/2011 Arnošt Lustig [cs] Arnošt Lustig تلفظ 0 رأی
28/02/2011 Krušovice [cs] Krušovice تلفظ 0 رأی
28/02/2011 veverka [cs] veverka تلفظ 0 رأی
28/02/2011 liška [cs] liška تلفظ 0 رأی
28/02/2011 Lída Baarová [cs] Lída Baarová تلفظ 0 رأی