دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/06/2017 faire griller [fr] faire griller تلفظ 0 رأی
28/06/2017 la nouille [fr] la nouille تلفظ 0 رأی
28/06/2017 le clou de girofle [fr] le clou de girofle تلفظ 0 رأی
28/06/2017 la barre chocolatée [fr] la barre chocolatée تلفظ 0 رأی
28/06/2017 la coriandre [fr] la coriandre تلفظ 0 رأی
28/06/2017 la noix de muscade [fr] la noix de muscade تلفظ 0 رأی
11/05/2016 elle écrit [fr] elle écrit تلفظ 0 رأی
11/05/2016 le métro [fr] le métro تلفظ 0 رأی
11/05/2016 le touriste [fr] le touriste تلفظ 0 رأی
11/05/2016 une droite [fr] une droite تلفظ 0 رأی
11/05/2016 un touriste [fr] un touriste تلفظ 0 رأی
11/02/2016 entrepreneuse [fr] entrepreneuse تلفظ 0 رأی
11/02/2016 amoureuse [fr] amoureuse تلفظ 0 رأی
11/02/2016 religieuse [fr] religieuse تلفظ 0 رأی
04/02/2016 Les Bas Rupts [fr] Les Bas Rupts تلفظ 0 رأی
04/02/2016 avoir du mal à joindre les deux bouts [fr] avoir du mal à joindre les deux bouts تلفظ 0 رأی
04/02/2016 chiotte [fr] chiotte تلفظ 0 رأی
04/02/2016 acheter - achète [fr] acheter - achète تلفظ 0 رأی
04/02/2016 crier - crie [fr] crier - crie تلفظ 0 رأی
04/02/2016 mener - mène [fr] mener - mène تلفظ 0 رأی
31/01/2016 rentrez [fr] rentrez تلفظ 0 رأی
31/01/2016 gagnant, gagnante [fr] gagnant, gagnante تلفظ 0 رأی
31/01/2016 papier timbré [fr] papier timbré تلفظ 0 رأی
26/11/2015 tôt [fr] tôt تلفظ 3 رأی
26/11/2015 pompion [fr] pompion تلفظ 0 رأی
26/11/2015 a eu lieu [fr] a eu lieu تلفظ 0 رأی
26/11/2015 la veille [fr] la veille تلفظ 1 رأی
26/11/2015 Aix-la-Chapelle [fr] Aix-la-Chapelle تلفظ 0 رأی
26/11/2015 Ratisbonne [fr] Ratisbonne تلفظ 0 رأی
26/11/2015 Presbourg [fr] Presbourg تلفظ 0 رأی