کاربر:

FredrikMH

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های FredrikMH شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
18/01/2020 han skynder seg [no] han skynder seg تلفظ 0 رأی
18/01/2020 jeg skrur [no] jeg skrur تلفظ 0 رأی
18/01/2020 å miste piffen [no] å miste piffen تلفظ 0 رأی
18/01/2020 det er lenge siden vi har pratet [no] det er lenge siden vi har pratet تلفظ 0 رأی
18/01/2020 Hva er din grad? [no] Hva er din grad? تلفظ 0 رأی
18/01/2020 Gud velsigne deg [no] Gud velsigne deg تلفظ 0 رأی
18/01/2020 går i dvale [no] går i dvale تلفظ 0 رأی
18/01/2020 Bølgen & Moi [no] Bølgen & Moi تلفظ 0 رأی
02/04/2019 Hvor lenge skal du være der? [no] Hvor lenge skal du være der? تلفظ 0 رأی
02/04/2019 Hvor lang tid tar det? [no] Hvor lang tid tar det? تلفظ 0 رأی
02/04/2019 legge igjen en beskjed [no] legge igjen en beskjed تلفظ 0 رأی
02/04/2019 Får jeg spandere noe å drikke? [no] Får jeg spandere noe å drikke? تلفظ 0 رأی
02/04/2019 Er det ledig her? [no] Er det ledig her? تلفظ 0 رأی
02/04/2019 Er det greit at jeg ikke blir med i kirken? [no] Er det greit at jeg ikke blir med i kirken? تلفظ 0 رأی
02/04/2019 ha bilen på service [no] ha bilen på service تلفظ 0 رأی
02/04/2019 fremme forslag om noe [no] fremme forslag om noe تلفظ 0 رأی
02/04/2019 sette inn penger på [no] sette inn penger på تلفظ 0 رأی
02/04/2019 dum som en stut [no] dum som en stut تلفظ 0 رأی
02/04/2019 kaste perler for svin [no] kaste perler for svin تلفظ 0 رأی
02/04/2019 ikke gjøre en flue fortred [no] ikke gjøre en flue fortred تلفظ 0 رأی
02/04/2019 ikke gjøre en katt fortred [no] ikke gjøre en katt fortred تلفظ 0 رأی
01/04/2019 velge mellom pest og kolera [no] velge mellom pest og kolera تلفظ 0 رأی
01/04/2019 Hvor var du natt til i går? [no] Hvor var du natt til i går? تلفظ 0 رأی
31/03/2019 Hva er det som feiler deg? [no] Hva er det som feiler deg? تلفظ 0 رأی
31/03/2019 bli tatt for promillekjøring [no] bli tatt for promillekjøring تلفظ 0 رأی
31/03/2019 Bilen ligger som en tyggis på veien. [no] Bilen ligger som en tyggis på veien. تلفظ 0 رأی
31/03/2019 Tusen takk for det gamle. [no] Tusen takk for det gamle. تلفظ 0 رأی
31/03/2019 Jeg holder på å dø av kjedsomhet! [no] Jeg holder på å dø av kjedsomhet! تلفظ 0 رأی
31/03/2019 sprekkeferdig av stolthet [no] sprekkeferdig av stolthet تلفظ 0 رأی
31/03/2019 sprekkeferdig av lykke [no] sprekkeferdig av lykke تلفظ 0 رأی