دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/05/2016 extremists [en] extremists تلفظ 0 رأی
26/05/2016 chop chop [en] chop chop تلفظ 0 رأی
26/05/2016 bobbins [en] bobbins تلفظ 0 رأی
04/02/2015 unionise [en] unionise تلفظ 0 رأی
30/01/2015 intelligence officer [en] intelligence officer تلفظ 0 رأی
28/10/2014 gesticulating [en] gesticulating تلفظ 0 رأی
09/09/2014 slope [en] slope تلفظ 1 رأی
09/09/2014 paddlewheel [en] paddlewheel تلفظ 0 رأی
29/06/2014 Glayva [en] Glayva تلفظ 0 رأی
29/06/2014 Tearfund [en] Tearfund تلفظ 0 رأی
26/04/2014 Paul Clitheroe [en] Paul Clitheroe تلفظ 1 رأی
26/04/2014 beg [en] beg تلفظ 3 رأی
15/03/2014 Short-haul [en] Short-haul تلفظ 0 رأی
15/03/2014 skrill [en] skrill تلفظ 0 رأی
15/03/2014 housebreak [en] housebreak تلفظ 1 رأی
21/02/2014 plushest [en] plushest تلفظ 1 رأی
21/02/2014 homeward [en] homeward تلفظ 0 رأی
12/02/2014 phubbing [en] phubbing تلفظ 1 رأی
12/02/2014 Arthur Pryor [en] Arthur Pryor تلفظ 0 رأی
12/02/2014 Augst [en] Augst تلفظ 0 رأی
12/02/2014 operated [en] operated تلفظ 1 رأی
12/02/2014 pessary [en] pessary تلفظ 0 رأی
12/02/2014 glaive [en] glaive تلفظ 0 رأی
08/02/2014 even-keeled [en] even-keeled تلفظ 0 رأی
08/02/2014 fluo [en] fluo تلفظ 0 رأی
08/02/2014 Nico Muhly [en] Nico Muhly تلفظ 0 رأی
08/02/2014 Klass [en] Klass تلفظ 0 رأی
08/02/2014 Justin Fashanu [en] Justin Fashanu تلفظ 0 رأی
08/02/2014 aquarelle [en] aquarelle تلفظ 0 رأی
08/02/2014 diffusing [en] diffusing تلفظ 0 رأی