کاربر:

Frankie

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Frankie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/05/2019 irizáló [hu] irizáló تلفظ 0 رأی
06/05/2019 mélylila [hu] mélylila تلفظ 0 رأی
06/05/2019 tüzesnarancs [hu] tüzesnarancs تلفظ 0 رأی
06/05/2019 Magyarmedves [hu] Magyarmedves تلفظ 0 رأی
06/05/2019 Nagykőcse [hu] Nagykőcse تلفظ 0 رأی
06/05/2019 Mosnica [hu] Mosnica تلفظ 0 رأی
06/05/2019 Papdi [hu] Papdi تلفظ 0 رأی
06/05/2019 Tolvád [hu] Tolvád تلفظ 0 رأی
06/05/2019 Bánlak [hu] Bánlak تلفظ 0 رأی
06/05/2019 Karátsonyiliget [hu] Karátsonyiliget تلفظ 0 رأی
06/05/2019 Karátsonyifalva [hu] Karátsonyifalva تلفظ 0 رأی
06/05/2019 partos [hu] partos تلفظ 0 رأی
06/05/2019 Dóc [hu] Dóc تلفظ 0 رأی
06/05/2019 Szerbszentmárton [hu] Szerbszentmárton تلفظ 0 رأی
06/05/2019 ikonosztáz [hu] ikonosztáz تلفظ 0 رأی
06/05/2019 csettintene [hu] csettintene تلفظ 0 رأی
06/05/2019 elismerően [hu] elismerően تلفظ 0 رأی
06/05/2019 magyarfóbiásokat [hu] magyarfóbiásokat تلفظ 0 رأی
06/05/2019 függetlenként [hu] függetlenként تلفظ 0 رأی
06/05/2019 lekommunikálták [hu] lekommunikálták تلفظ 0 رأی
06/05/2019 lekommunikál [hu] lekommunikál تلفظ 0 رأی
06/05/2019 parasztul [hu] parasztul تلفظ 0 رأی
06/05/2019 párbeszédmorzsának [hu] párbeszédmorzsának تلفظ 0 رأی
06/05/2019 mélyenszántó [hu] mélyenszántó تلفظ 0 رأی
06/05/2019 pluralizálódik [hu] pluralizálódik تلفظ 0 رأی
06/05/2019 összebútoroz [hu] összebútoroz تلفظ 0 رأی
06/05/2019 flepnit [hu] flepnit تلفظ 0 رأی
06/05/2019 viselkedésformára [hu] viselkedésformára تلفظ 0 رأی
06/05/2019 zuhanópályát [hu] zuhanópályát تلفظ 0 رأی
06/05/2019 szeretőkultúra [hu] szeretőkultúra تلفظ 0 رأی