دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/02/2012 Keithley [en] Keithley تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Cecil Rhodes [en] Cecil Rhodes تلفظ 0 رأی
21/02/2012 La'al Ratty [en] La'al Ratty تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Beatrix Potter [en] Beatrix Potter تلفظ 0 رأی
21/02/2012 William Wordsworth [en] William Wordsworth تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Border Reivers [en] Border Reivers تلفظ 1 رأی
21/02/2012 Honister Pass [en] Honister Pass تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Langwathby [en] Langwathby تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Lazonby [en] Lazonby تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Armathwaite [en] Armathwaite تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Arnside [en] Arnside تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Oxenholme [en] Oxenholme تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Hawick [en] Hawick تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Westmorland [en] Westmorland تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Whinlatter [en] Whinlatter تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Hadrian's Wall [en] Hadrian's Wall تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Kirkstone Pass [en] Kirkstone Pass تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Patterdale [en] Patterdale تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Loughrigg Fell [en] Loughrigg Fell تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Langdale [en] Langdale تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Ennerdale [en] Ennerdale تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Grisedale Pike [en] Grisedale Pike تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Blencathra [en] Blencathra تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Caldbeck [en] Caldbeck تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Great Gable [en] Great Gable تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Skiddaw [en] Skiddaw تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Helvellyn [en] Helvellyn تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Scafell Pike [en] Scafell Pike تلفظ 3 رأی
20/02/2012 Wastwater [en] Wastwater تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Wasdale [en] Wasdale تلفظ 0 رأی