دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
03/03/2012 Norwich City [en] Norwich City تلفظ توسط dorabora
03/03/2012 Newcastle United [en] Newcastle United تلفظ توسط missScarlett90
03/03/2012 Tottenham Hotspur [en] Tottenham Hotspur تلفظ 0 رأی
21/02/2012 adaptor [en] adaptor تلفظ توسط TopQuark
21/02/2012 heatstroke [en] heatstroke تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Cumberland [en] Cumberland تلفظ توسط deanemj
21/02/2012 Cartmell [en] Cartmell تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Brunton Park [en] Brunton Park تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Kendal Mint Cake [en] Kendal Mint Cake تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Pendle [en] Pendle تلفظ 0 رأی
21/02/2012 La'al Ratty [en] La'al Ratty تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Beatrix Potter [en] Beatrix Potter تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Honister Pass [en] Honister Pass تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Langwathby [en] Langwathby تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Lazonby [en] Lazonby تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Armathwaite [en] Armathwaite تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Arnside [en] Arnside تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Oxenholme [en] Oxenholme تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Whinlatter [en] Whinlatter تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Kirkstone Pass [en] Kirkstone Pass تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Patterdale [en] Patterdale تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Loughrigg Fell [en] Loughrigg Fell تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Langdale [en] Langdale تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Ennerdale [en] Ennerdale تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Grisedale Pike [en] Grisedale Pike تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Blencathra [en] Blencathra تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Caldbeck [en] Caldbeck تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Great Gable [en] Great Gable تلفظ 0 رأی
21/02/2012 Skiddaw [en] Skiddaw تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Wastwater [en] Wastwater تلفظ 0 رأی