دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/03/2015 Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde [en] Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde تلفظ 2 رأی
28/03/2015 renege [en] renege تلفظ 0 رأی
28/03/2015 Snidely Whiplash [en] Snidely Whiplash تلفظ 0 رأی
28/03/2015 reassembling [en] reassembling تلفظ 0 رأی
28/03/2015 internationalization [en] internationalization تلفظ -1 رأی
28/03/2015 Sean Byrne [en] Sean Byrne تلفظ 0 رأی
28/03/2015 Magilla Gorilla [en] Magilla Gorilla تلفظ 0 رأی
28/03/2015 Dick Tracy [en] Dick Tracy تلفظ 0 رأی
28/03/2015 Dudley Do-Right [en] Dudley Do-Right تلفظ 0 رأی
28/03/2015 Snagglepuss [en] Snagglepuss تلفظ 1 رأی
28/03/2015 Olive Oyl [en] Olive Oyl تلفظ 0 رأی
28/03/2015 Anne Bancroft [en] Anne Bancroft تلفظ 0 رأی
02/06/2013 Coonawara [en] Coonawara تلفظ 0 رأی
02/06/2013 husbandly [en] husbandly تلفظ 0 رأی
02/06/2013 substitutes [en] substitutes تلفظ 0 رأی
21/01/2013 Goondiwindi [en] Goondiwindi تلفظ 1 رأی
21/01/2013 Belconnen [en] Belconnen تلفظ 0 رأی
21/01/2013 Eumundi [en] Eumundi تلفظ 0 رأی
21/01/2013 The Ghan [en] The Ghan تلفظ 0 رأی
21/01/2013 stepway [en] stepway تلفظ 0 رأی
21/01/2013 Warrumbungle [en] Warrumbungle تلفظ 0 رأی
02/05/2011 heebie jeebies [en] heebie jeebies تلفظ 1 رأی
02/05/2011 Maroochydore [en] Maroochydore تلفظ 0 رأی
02/05/2011 Woolloongabba [en] Woolloongabba تلفظ 0 رأی
02/05/2011 cozzie [en] cozzie تلفظ 0 رأی
23/03/2011 Mullumbimby [en] Mullumbimby تلفظ 0 رأی
07/11/2010 Nambour [en] Nambour تلفظ 0 رأی
07/11/2010 Bundaberg [en] Bundaberg تلفظ 0 رأی
07/11/2010 Gympie [en] Gympie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2010 handkerchief [en] handkerchief تلفظ 2 رأی