دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
04/05/2010 Quesnay [fr] Quesnay تلفظ توسط jief
20/03/2010 Léon Walras [fr] Léon Walras تلفظ توسط Constant
04/08/2009 expedito [es] expedito تلفظ توسط fjglez
04/08/2009 asmático [es] asmático تلفظ 0 رأی
04/08/2009 menisco [es] menisco تلفظ 0 رأی
17/06/2009 perfeccionar [es] perfeccionar تلفظ 0 رأی
17/06/2009 avergonzarse [es] avergonzarse تلفظ 0 رأی
17/06/2009 hincapié [es] hincapié تلفظ 0 رأی
17/06/2009 hincar [es] hincar تلفظ 0 رأی
17/06/2009 arrodillado [es] arrodillado تلفظ 0 رأی
17/06/2009 genuflexo [es] genuflexo تلفظ 0 رأی
17/06/2009 significativo [es] significativo تلفظ 0 رأی
17/06/2009 caricatura [es] caricatura تلفظ 1 رأی
17/06/2009 floricultura [es] floricultura تلفظ 0 رأی
17/06/2009 apicultura [es] apicultura تلفظ 0 رأی
17/06/2009 avicultura [es] avicultura تلفظ 0 رأی
17/06/2009 geriatría [es] geriatría تلفظ 0 رأی
17/06/2009 acupuntura [es] acupuntura تلفظ 0 رأی
17/06/2009 silvicultura [es] silvicultura تلفظ 0 رأی
17/06/2009 forestación [es] forestación تلفظ 0 رأی
17/06/2009 puericultura [es] puericultura تلفظ 0 رأی
17/06/2009 ganadería [es] ganadería تلفظ 0 رأی
17/06/2009 agricultura [es] agricultura تلفظ 1 رأی
17/06/2009 fruticultura [es] fruticultura تلفظ 0 رأی
17/06/2009 horticultura [es] horticultura تلفظ 0 رأی
17/06/2009 perspicacia [es] perspicacia تلفظ 0 رأی
17/06/2009 cardíaco [es] cardíaco تلفظ 0 رأی
17/06/2009 policíaco [es] policíaco تلفظ 0 رأی
17/06/2009 paradisiaco [es] paradisiaco تلفظ 0 رأی
17/06/2009 paradisíaco [es] paradisíaco تلفظ 0 رأی