دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/08/2010 madreselva [es] madreselva تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Esperpento [es] Esperpento تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/08/2010 bañador [es] bañador تلفظ 0 رأی
10/08/2010 destornillador [es] destornillador تلفظ 0 رأی
10/08/2010 callada [es] callada تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/08/2010 sonría [es] sonría تلفظ 0 رأی
10/08/2010 vecindario [es] vecindario تلفظ 0 رأی
10/08/2010 altavoces [es] altavoces تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/08/2010 adjetivo [es] adjetivo تلفظ -1 رأی
10/08/2010 araña [es] araña تلفظ 0 رأی
10/08/2010 agua mineral [es] agua mineral تلفظ 0 رأی
10/08/2010 atrapasueños [es] atrapasueños تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/08/2009 pseudo [es] pseudo تلفظ 0 رأی
04/08/2009 populares [es] populares تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/08/2009 asmático [es] asmático تلفظ 0 رأی
04/08/2009 expedito [es] expedito تلفظ -1 رأی
04/08/2009 periodo [es] periodo تلفظ 0 رأی
04/08/2009 discernir [es] discernir تلفظ -2 رأی
04/08/2009 aduladores [es] aduladores تلفظ 0 رأی
04/08/2009 UNESCO [es] UNESCO تلفظ 0 رأی
04/08/2009 llame [es] llame تلفظ 0 رأی
04/08/2009 nochebuena [es] nochebuena تلفظ 0 رأی
04/08/2009 Francisco Correa [es] Francisco Correa تلفظ 0 رأی
04/08/2009 dejó [es] dejó تلفظ 0 رأی
04/08/2009 bigotes [es] bigotes تلفظ 0 رأی
04/08/2009 engañado [es] engañado تلفظ 0 رأی
04/08/2009 esgrime [es] esgrime تلفظ 0 رأی
04/08/2009 descarga [es] descarga تلفظ 0 رأی
04/08/2009 menisco [es] menisco تلفظ 0 رأی
04/08/2009 terribles [es] terribles تلفظ 0 رأی