دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/09/2012 kalken [vls] kalken تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Alexander [vls] Alexander تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Arno [vls] Arno تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Sofie [vls] Sofie تلفظ 0 رأی
12/09/2012 rowan [vls] rowan تلفظ 0 رأی