کاربر:

Erviy

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Erviy شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/12/2014 туешкыде [chm] туешкыде تلفظ 0 رأی
12/12/2014 кайымекышт [chm] кайымекышт تلفظ 0 رأی
12/12/2014 лывырталын [chm] лывырталын تلفظ 0 رأی
12/12/2014 эртыде [chm] эртыде تلفظ 0 رأی
12/12/2014 погынымышт [chm] погынымышт تلفظ 0 رأی
11/12/2014 пелйӱдлан [chm] пелйӱдлан تلفظ 0 رأی
11/12/2014 верланыман [chm] верланыман تلفظ 0 رأی
11/12/2014 каҥашышаш [chm] каҥашышаш تلفظ 0 رأی
11/12/2014 ӹшӹк [chm] ӹшӹк تلفظ 0 رأی
11/12/2014 петыркалыде [chm] петыркалыде تلفظ 0 رأی
11/12/2014 логалшыла [chm] логалшыла تلفظ 0 رأی
11/12/2014 тыршыктен [chm] тыршыктен تلفظ 0 رأی
11/12/2014 ӱшыклалтде [chm] ӱшыклалтде تلفظ 0 رأی
11/12/2014 йодыштман [chm] йодыштман تلفظ 0 رأی
11/12/2014 ӱэдара [chm] ӱэдара تلفظ 0 رأی
11/12/2014 пылвуйташ [chm] пылвуйташ تلفظ 0 رأی
11/12/2014 постараш [chm] постараш تلفظ 0 رأی
11/12/2014 цӹвӓвӓ [chm] цӹвӓвӓ تلفظ 0 رأی
11/12/2014 лӹвӓк [chm] лӹвӓк تلفظ 0 رأی
11/12/2014 шӹлӓш [chm] шӹлӓш تلفظ 0 رأی
11/12/2014 шарныде [chm] шарныде تلفظ 0 رأی
11/12/2014 аҥыргыман [chm] аҥыргыман تلفظ 0 رأی
11/12/2014 исерланыде [chm] исерланыде تلفظ 0 رأی
11/12/2014 язнаш [chm] язнаш تلفظ 0 رأی
11/12/2014 Элвакте [chm] Элвакте تلفظ 0 رأی
11/12/2014 молемдалт [chm] молемдалт تلفظ 0 رأی
11/12/2014 манман [chm] манман تلفظ 0 رأی
11/12/2014 васартылде [chm] васартылде تلفظ 0 رأی
11/12/2014 керек-куштат [chm] керек-куштат تلفظ 0 رأی
11/12/2014 айлышан [chm] айлышан تلفظ 0 رأی