دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/12/2014 лӱдыктылме [chm] лӱдыктылме تلفظ 0 رأی
16/12/2014 нӧртыза [chm] нӧртыза تلفظ 0 رأی
16/12/2014 оръеҥла [chm] оръеҥла تلفظ 0 رأی
16/12/2014 тӱнен [chm] тӱнен تلفظ 0 رأی
16/12/2014 чурийдыме [chm] чурийдыме تلفظ 0 رأی
15/12/2014 нӧртыде [chm] нӧртыде تلفظ 0 رأی
15/12/2014 вучыктымаш [chm] вучыктымаш تلفظ 0 رأی
15/12/2014 пелештыман [chm] пелештыман تلفظ 0 رأی
15/12/2014 пӱнышкалт [chm] пӱнышкалт تلفظ 0 رأی
15/12/2014 ӱпшыжат [chm] ӱпшыжат تلفظ 0 رأی
15/12/2014 чуриктарен [chm] чуриктарен تلفظ 0 رأی
15/12/2014 пӱнышкаш [chm] пӱнышкаш تلفظ 0 رأی
15/12/2014 Мале [chm] Мале تلفظ 0 رأی
15/12/2014 саламлен [chm] саламлен تلفظ 0 رأی
15/12/2014 касештын [chm] касештын تلفظ 0 رأی
15/12/2014 рӱпшал [chm] рӱпшал تلفظ 0 رأی
15/12/2014 кечкыжын [chm] кечкыжын تلفظ 0 رأی
15/12/2014 чурийтарен [chm] чурийтарен تلفظ 0 رأی
15/12/2014 сескемлалтын [chm] сескемлалтын تلفظ 0 رأی
15/12/2014 турпӱкен [chm] турпӱкен تلفظ 0 رأی
15/12/2014 вӱдылмыла [chm] вӱдылмыла تلفظ 0 رأی
15/12/2014 шучкеште [chm] шучкеште تلفظ 0 رأی
15/12/2014 мотаяш [chm] мотаяш تلفظ 0 رأی
15/12/2014 лоҥын [chm] лоҥын تلفظ 0 رأی
15/12/2014 шӱткален [chm] шӱткален تلفظ 0 رأی
14/12/2014 ӧрканыде [chm] ӧрканыде تلفظ 0 رأی
14/12/2014 вуйшийман [chm] вуйшийман تلفظ 0 رأی
14/12/2014 тӱҥалмымат [chm] тӱҥалмымат تلفظ 0 رأی
14/12/2014 Антрий [chm] Антрий تلفظ 0 رأی
14/12/2014 тӱҥын [chm] тӱҥын تلفظ 0 رأی