دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/12/2014 шылталыман [chm] шылталыман تلفظ 0 رأی
18/12/2014 амыргыде [chm] амыргыде تلفظ 0 رأی
18/12/2014 вожылтарен [chm] вожылтарен تلفظ 0 رأی
18/12/2014 пеҥгыдемда [chm] пеҥгыдемда تلفظ 0 رأی
18/12/2014 Атбаш [chm] Атбаш تلفظ 0 رأی
18/12/2014 вашештенна [chm] вашештенна تلفظ 0 رأی
18/12/2014 тӧрлалт [chm] тӧрлалт تلفظ 0 رأی
18/12/2014 наледыше [chm] наледыше تلفظ 0 رأی
17/12/2014 пытарыктен [chm] пытарыктен تلفظ 0 رأی
17/12/2014 качак-шапак [chm] качак-шапак تلفظ 0 رأی
17/12/2014 таҥасыдеак [chm] таҥасыдеак تلفظ 0 رأی
17/12/2014 ӹлӹмӓш [chm] ӹлӹмӓш تلفظ 0 رأی
17/12/2014 лидӹмӹн [chm] лидӹмӹн تلفظ 0 رأی
17/12/2014 пӓлӓш [chm] пӓлӓш تلفظ 0 رأی
17/12/2014 вӹцлы [chm] вӹцлы تلفظ 0 رأی
17/12/2014 маншан [chm] маншан تلفظ 0 رأی
17/12/2014 сӓмӹрӹк [chm] сӓмӹрӹк تلفظ 0 رأی
17/12/2014 нӓлӹн [chm] нӓлӹн تلفظ 0 رأی
17/12/2014 шӱтышаш [chm] шӱтышаш تلفظ 0 رأی
17/12/2014 веремӓн [chm] веремӓн تلفظ 0 رأی
17/12/2014 шогыктен [chm] шогыктен تلفظ 0 رأی
17/12/2014 поктыде [chm] поктыде تلفظ 0 رأی
17/12/2014 кӱреналгырак [chm] кӱреналгырак تلفظ 0 رأی
17/12/2014 шкетше [chm] шкетше تلفظ 0 رأی
17/12/2014 кӱыктымӧ [chm] кӱыктымӧ تلفظ 0 رأی
17/12/2014 ячылана [chm] ячылана تلفظ 0 رأی
17/12/2014 кудалтыдеак [chm] кудалтыдеак تلفظ 0 رأی
17/12/2014 куснылмаш [chm] куснылмаш تلفظ 0 رأی
17/12/2014 вустыкрак [chm] вустыкрак تلفظ 0 رأی
17/12/2014 маншаш [chm] маншаш تلفظ 0 رأی