دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/12/2014 шомакшым [chm] шомакшым تلفظ 0 رأی
20/12/2014 тыгайымат [chm] тыгайымат تلفظ 0 رأی
20/12/2014 йоҥгатарак [chm] йоҥгатарак تلفظ 0 رأی
20/12/2014 таҥастара [chm] таҥастара تلفظ 0 رأی
20/12/2014 шортнеже [chm] шортнеже تلفظ 0 رأی
20/12/2014 сите [chm] сите تلفظ 0 رأی
20/12/2014 помышын [chm] помышын تلفظ 0 رأی
20/12/2014 кӱтӱчына [chm] кӱтӱчына تلفظ 0 رأی
20/12/2014 виктарат [chm] виктарат تلفظ 0 رأی
20/12/2014 каласалтыт [chm] каласалтыт تلفظ 0 رأی
20/12/2014 философла [chm] философла تلفظ 0 رأی
20/12/2014 рубрикыш [chm] рубрикыш تلفظ 0 رأی
20/12/2014 почеламутлаштыже [chm] почеламутлаштыже تلفظ 0 رأی
20/12/2014 тӱняшке [chm] тӱняшке تلفظ 0 رأی
20/12/2014 эпиграфан [chm] эпиграфан تلفظ 0 رأی
20/12/2014 палемда [chm] палемда تلفظ 0 رأی
20/12/2014 корныштем [chm] корныштем تلفظ 0 رأی
20/12/2014 кавадӱр [chm] кавадӱр تلفظ 0 رأی
20/12/2014 оҥайже [chm] оҥайже تلفظ 0 رأی
20/12/2014 шонышыжым [chm] шонышыжым تلفظ 0 رأی
20/12/2014 возымаштыже [chm] возымаштыже تلفظ 0 رأی
20/12/2014 ӧпкеле [chm] ӧпкеле تلفظ 0 رأی
18/12/2014 рӱдаҥмыла [chm] рӱдаҥмыла تلفظ 0 رأی
18/12/2014 тугышталт [chm] тугышталт تلفظ 0 رأی
18/12/2014 шаланышт [chm] шаланышт تلفظ 0 رأی
18/12/2014 кумыктен [chm] кумыктен تلفظ 0 رأی
18/12/2014 лӱмдыман [chm] лӱмдыман تلفظ 0 رأی
18/12/2014 каткалыман [chm] каткалыман تلفظ 0 رأی
18/12/2014 йождарен [chm] йождарен تلفظ 0 رأی
18/12/2014 ӱштде [chm] ӱштде تلفظ 0 رأی