دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/12/2014 кажнын [chm] кажнын تلفظ 0 رأی
03/12/2014 нумалыктен [chm] нумалыктен تلفظ 0 رأی
03/12/2014 кудалмыж [chm] кудалмыж تلفظ 0 رأی
03/12/2014 лойгалтын [chm] лойгалтын تلفظ 0 رأی
03/12/2014 Кумыжъял [chm] Кумыжъял تلفظ 0 رأی
03/12/2014 йӱштылде [chm] йӱштылде تلفظ 0 رأی
03/12/2014 шекланышт [chm] шекланышт تلفظ 0 رأی
03/12/2014 лектынак [chm] лектынак تلفظ 0 رأی
03/12/2014 икгаяк [chm] икгаяк تلفظ 0 رأی
03/12/2014 нерештшаш [chm] нерештшаш تلفظ 0 رأی
02/12/2014 лишемде [chm] лишемде تلفظ 0 رأی
02/12/2014 пелешталын [chm] пелешталын تلفظ 0 رأی
02/12/2014 кеч-кӧн [chm] кеч-кӧн تلفظ 0 رأی
02/12/2014 ынетак [chm] ынетак تلفظ 0 رأی
02/12/2014 савыркалыме [chm] савыркалыме تلفظ 0 رأی
02/12/2014 кычкырлен [chm] кычкырлен تلفظ 0 رأی
02/12/2014 ӧндалде [chm] ӧндалде تلفظ 0 رأی
02/12/2014 пытымыла [chm] пытымыла تلفظ 0 رأی
02/12/2014 йолыштыде [chm] йолыштыде تلفظ 0 رأی
02/12/2014 нӱшкырак [chm] нӱшкырак تلفظ 0 رأی
02/12/2014 ярсымыла [chm] ярсымыла تلفظ 0 رأی
02/12/2014 волгалтарыман [chm] волгалтарыман تلفظ 0 رأی
02/12/2014 шарнышыла [chm] шарнышыла تلفظ 0 رأی
02/12/2014 ашналтын [chm] ашналтын تلفظ 0 رأی
02/12/2014 йӧратыдеак [chm] йӧратыдеак تلفظ 0 رأی
02/12/2014 тарватыман [chm] тарватыман تلفظ 0 رأی
02/12/2014 оптыза [chm] оптыза تلفظ 0 رأی
30/11/2014 суртолмо [chm] суртолмо تلفظ 0 رأی
30/11/2014 урден [chm] урден تلفظ 0 رأی
30/11/2014 кедараш [chm] кедараш تلفظ 0 رأی