دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/12/2014 шонкала [chm] шонкала تلفظ 0 رأی
24/12/2014 ялжын [chm] ялжын تلفظ 0 رأی
24/12/2014 каласалтеш [chm] каласалтеш تلفظ 0 رأی
24/12/2014 кышажым [chm] кышажым تلفظ 0 رأی
24/12/2014 сылнымутышто [chm] сылнымутышто تلفظ 0 رأی
24/12/2014 палыжым [chm] палыжым تلفظ 0 رأی
24/12/2014 манына [chm] манына تلفظ 0 رأی
24/12/2014 ушет [chm] ушет تلفظ -1 رأی
24/12/2014 вачым [chm] вачым تلفظ 0 رأی
24/12/2014 пӱгыртенна [chm] пӱгыртенна تلفظ 0 رأی
24/12/2014 кеч-кӧланат [chm] кеч-кӧланат تلفظ 0 رأی
24/12/2014 укшышкыжо [chm] укшышкыжо تلفظ 0 رأی
24/12/2014 сӱретым [chm] сӱретым تلفظ 0 رأی
24/12/2014 снегымат [chm] снегымат تلفظ 0 رأی
24/12/2014 чонышто [chm] чонышто تلفظ -1 رأی
24/12/2014 шӱлыкым [chm] шӱлыкым تلفظ 0 رأی
24/12/2014 суртыштыжо [chm] суртыштыжо تلفظ 0 رأی
24/12/2014 йомалше [chm] йомалше تلفظ 0 رأی
24/12/2014 лудшылан [chm] лудшылан تلفظ 0 رأی
24/12/2014 Шуя [chm] Шуя تلفظ 0 رأی
24/12/2014 кагазыш [chm] кагазыш تلفظ 0 رأی
24/12/2014 рефрен [chm] рефрен تلفظ 0 رأی
24/12/2014 шонкалышыжла [chm] шонкалышыжла تلفظ 0 رأی
21/12/2014 ласкаже [chm] ласкаже تلفظ 0 رأی
21/12/2014 кузукташ [chm] кузукташ تلفظ 0 رأی
21/12/2014 почеламутлаште [chm] почеламутлаште تلفظ 0 رأی
21/12/2014 саскатым [chm] саскатым تلفظ 0 رأی
21/12/2014 геройжо [chm] геройжо تلفظ 0 رأی
21/12/2014 йоҥгат [chm] йоҥгат تلفظ 0 رأی
21/12/2014 корнывожлаште [chm] корнывожлаште تلفظ 0 رأی