دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
04/09/2009 Hawick [en] Hawick تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ