دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/09/2009 Rochdale [en] Rochdale تلفظ 0 رأی
04/09/2009 Hawick [en] Hawick تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
30/08/2009 Scone [en] Scone تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
30/08/2009 sassenach [sco] sassenach تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
30/08/2009 Drambuie [sco] Drambuie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ