دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/10/2012 vagina [en] vagina تلفظ -1 رأی
05/10/2012 exacerbate [en] exacerbate تلفظ 0 رأی