دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/12/2010 dictionary [en] dictionary تلفظ 0 رأی
09/12/2010 life [en] life تلفظ 0 رأی
09/12/2010 white [en] white تلفظ 0 رأی
09/12/2010 underground [en] underground تلفظ -1 رأی