دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/12/2010 ebollienza [it] ebollienza تلفظ 0 رأی
31/12/2010 inoppugnabile [it] inoppugnabile تلفظ 0 رأی
31/12/2010 sindacabile [it] sindacabile تلفظ 0 رأی