دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/10/2012 wyindywidualizować się [pl] wyindywidualizować się تلفظ 0 رأی
03/10/2012 powyłamywane [pl] powyłamywane تلفظ 0 رأی
03/10/2012 mobilizować [pl] mobilizować تلفظ 0 رأی
03/10/2012 wydalać [pl] wydalać تلفظ 0 رأی
03/10/2012 dola [pl] dola تلفظ 0 رأی
03/10/2012 przykryć [pl] przykryć تلفظ 0 رأی
03/10/2012 być może [pl] być może تلفظ 0 رأی
03/10/2012 zjednoczyć [pl] zjednoczyć تلفظ 0 رأی
03/10/2012 żywienie [pl] żywienie تلفظ 0 رأی
03/10/2012 jabłko Adama [pl] jabłko Adama تلفظ 0 رأی
03/10/2012 udar [pl] udar تلفظ 0 رأی
03/10/2012 zoologiczny [pl] zoologiczny تلفظ 0 رأی
03/10/2012 taras [pl] taras تلفظ 0 رأی
03/10/2012 śpieszyć [pl] śpieszyć تلفظ 0 رأی
03/10/2012 kaseta [pl] kaseta تلفظ 0 رأی
03/10/2012 rysowanie [pl] rysowanie تلفظ 0 رأی
03/10/2012 reprymenda [pl] reprymenda تلفظ 0 رأی
03/10/2012 redaktor [pl] redaktor تلفظ 0 رأی
03/10/2012 aresztowanie [pl] aresztowanie تلفظ 0 رأی
03/10/2012 urodzinowy [pl] urodzinowy تلفظ 0 رأی
03/10/2012 protestancki [pl] protestancki تلفظ 0 رأی
03/10/2012 opracowywać [pl] opracowywać تلفظ 0 رأی
03/10/2012 owłosienie [pl] owłosienie تلفظ 0 رأی
03/10/2012 kabaret [pl] kabaret تلفظ 0 رأی
03/10/2012 zastaw [pl] zastaw تلفظ 0 رأی
03/10/2012 laboratoryjny [pl] laboratoryjny تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Tirana [pl] Tirana تلفظ 0 رأی
03/10/2012 kenijski [pl] kenijski تلفظ 0 رأی
03/10/2012 niezdolność [pl] niezdolność تلفظ 0 رأی
03/10/2012 nacięcie [pl] nacięcie تلفظ 0 رأی