کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/09/2019 descuello [es] descuello تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollábamos [es] descollábamos تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollamos [es] descollamos تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollabas [es] descollabas تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollás [es] descollás تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descuellan [es] descuellan تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollabais [es] descollabais تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descolláis [es] descolláis تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollé [es] descollé تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descolló [es] descolló تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaste [es] descollaste تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaré [es] descollaré تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollasteis [es] descollasteis تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaremos [es] descollaremos تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollará [es] descollará تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollarán [es] descollarán تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaron [es] descollaron تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaréis [es] descollaréis تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaríais [es] descollaríais تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaríamos [es] descollaríamos تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollarías [es] descollarías تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaría [es] descollaría تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollarían [es] descollarían تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollare [es] descollare تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descuelle [es] descuelle تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descolláremos [es] descolláremos تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollemos [es] descollemos تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollares [es] descollares تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descuelles [es] descuelles تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descuellen [es] descuellen تلفظ 0 رأی