کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/01/2020 inventéis [es] inventéis تلفظ 0 رأی
20/01/2020 inventáremos [es] inventáremos تلفظ 0 رأی
20/01/2020 inventaren [es] inventaren تلفظ 0 رأی
20/01/2020 inventen [es] inventen تلفظ 0 رأی
20/01/2020 inventaras [es] inventaras تلفظ 0 رأی
20/01/2020 inventase [es] inventase تلفظ 0 رأی
20/01/2020 inventara [es] inventara تلفظ 0 رأی
20/01/2020 inventásemos [es] inventásemos تلفظ 0 رأی
20/01/2020 inventáramos [es] inventáramos تلفظ 0 رأی
20/01/2020 inventases [es] inventases تلفظ 0 رأی
20/01/2020 inventaseis [es] inventaseis تلفظ 0 رأی
20/01/2020 inventarais [es] inventarais تلفظ 0 رأی
20/01/2020 inventasen [es] inventasen تلفظ 0 رأی
20/01/2020 inventaran [es] inventaran تلفظ 0 رأی
20/01/2020 inventá [es] inventá تلفظ 0 رأی
20/01/2020 inventad [es] inventad تلفظ 0 رأی
19/01/2020 θαυμαζόμενα [grc] θαυμαζόμενα تلفظ 0 رأی
19/01/2020 θαυμασθησομένους [grc] θαυμασθησομένους تلفظ 0 رأی
19/01/2020 θαυμασθησομένοις [grc] θαυμασθησομένοις تلفظ 0 رأی
19/01/2020 θαυμασθησομένων [grc] θαυμασθησομένων تلفظ 0 رأی
19/01/2020 θαυμασθησόμενοι [grc] θαυμασθησόμενοι تلفظ 0 رأی
19/01/2020 θαυμασθησόμενε [grc] θαυμασθησόμενε تلفظ 0 رأی
19/01/2020 θαυμασθησόμενον [grc] θαυμασθησόμενον تلفظ 0 رأی
19/01/2020 θαυμασθησομένῳ [grc] θαυμασθησομένῳ تلفظ 0 رأی
19/01/2020 θαυμασθησομένου [grc] θαυμασθησομένου تلفظ 0 رأی
19/01/2020 θαυμασθησόμενος [grc] θαυμασθησόμενος تلفظ 0 رأی
19/01/2020 θαυμασθησομένας [grc] θαυμασθησομένας تلفظ 0 رأی
19/01/2020 θαυμασθησομέναις [grc] θαυμασθησομέναις تلفظ 0 رأی
19/01/2020 θαυμασθησόμεναι [grc] θαυμασθησόμεναι تلفظ 0 رأی
19/01/2020 θαυμασθησομένην [grc] θαυμασθησομένην تلفظ 0 رأی