کاربر:

Covarrubias

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Covarrubias شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
14/09/2019 Apeles [es] Apeles تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollá [es] descollá تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollad [es] descollad تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollasen [es] descollasen تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollarais [es] descollarais تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaseis [es] descollaseis تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaran [es] descollaran تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollases [es] descollases تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descolláramos [es] descolláramos تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollásemos [es] descollásemos تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollara [es] descollara تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollase [es] descollase تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaras [es] descollaras تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaren [es] descollaren تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descolléis [es] descolléis تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollareis [es] descollareis تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descuellen [es] descuellen تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descuelles [es] descuelles تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollares [es] descollares تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollemos [es] descollemos تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descolláremos [es] descolláremos تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descuelle [es] descuelle تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollare [es] descollare تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollarían [es] descollarían تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaría [es] descollaría تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollarías [es] descollarías تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaríamos [es] descollaríamos تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaríais [es] descollaríais تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaréis [es] descollaréis تلفظ 0 رأی
14/09/2019 descollaron [es] descollaron تلفظ 0 رأی