دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
06/07/2017 sjåpig [sv] sjåpig تلفظ 0 رأی
05/03/2015 ohomogeniserad [sv] ohomogeniserad تلفظ 0 رأی
02/12/2014 racketar [sv] racketar تلفظ 0 رأی
02/12/2014 racket [sv] racket تلفظ توسط pernys32
19/11/2012 maansverduistering [nl] maansverduistering تلفظ توسط Semaja
24/06/2012 pensé [sv] pensé تلفظ 0 رأی
19/06/2012 Franc [sv] Franc تلفظ توسط pernys32
19/06/2012 encyklopedi [sv] encyklopedi تلفظ توسط theodor
19/06/2012 diligens [sv] diligens تلفظ 0 رأی
19/06/2012 essens [sv] essens تلفظ 0 رأی
19/06/2012 enlevera [sv] enlevera تلفظ 0 رأی
19/06/2012 environg [sv] environg تلفظ 0 رأی
19/06/2012 bungalow [sv] bungalow تلفظ 0 رأی
18/06/2012 gästgiveri [sv] gästgiveri تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/06/2012 klärvoajans [sv] klärvoajans تلفظ 0 رأی
11/06/2012 schäslong [sv] schäslong تلفظ 0 رأی
11/06/2012 sjangsera [sv] sjangsera تلفظ 0 رأی
11/06/2012 brädgård [sv] brädgård تلفظ 0 رأی
12/08/2010 hurts [sv] hurts تلفظ 0 رأی
12/08/2010 jalusi [sv] jalusi تلفظ 0 رأی