دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2011 нижче [uk] нижче تلفظ 0 رأی
02/10/2011 далі [uk] далі تلفظ 0 رأی
02/10/2011 вищезазначене [uk] вищезазначене تلفظ 0 رأی
02/10/2011 вищезгадане [uk] вищезгадане تلفظ 0 رأی
02/10/2011 понад [uk] понад تلفظ 0 رأی
02/10/2011 розташованиий [uk] розташованиий تلفظ 0 رأی
02/10/2011 випаскудити [uk] випаскудити تلفظ 0 رأی
02/10/2011 нагорі [uk] нагорі تلفظ 0 رأی
02/10/2011 поміж [uk] поміж تلفظ 0 رأی
02/10/2011 всередині [uk] всередині تلفظ 0 رأی
02/10/2011 спрямований [uk] спрямований تلفظ 0 رأی
02/10/2011 з приводу [uk] з приводу تلفظ 0 رأی
02/10/2011 віддалений [uk] віддалений تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 під час [uk] під час تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 неврожайний [uk] неврожайний تلفظ 0 رأی
02/10/2011 капітальний [uk] капітальний تلفظ 0 رأی
02/10/2011 транзитний [uk] транзитний تلفظ 0 رأی
02/10/2011 сторонитися [uk] сторонитися تلفظ 0 رأی
02/10/2011 скривати [uk] скривати تلفظ 0 رأی
02/10/2011 загорожа [uk] загорожа تلفظ 0 رأی
02/10/2011 наскрізь [uk] наскрізь تلفظ 0 رأی
02/10/2011 сёрфингистка [ru] сёрфингистка تلفظ 0 رأی
02/10/2011 виндсёрфингист [ru] виндсёрфингист تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2011 реинкарнационный [ru] реинкарнационный تلفظ 0 رأی
02/10/2011 поворотник [ru] поворотник تلفظ 0 رأی
02/10/2011 мужа [ru] мужа تلفظ 0 رأی
02/10/2011 скорейшего выздоровления [ru] скорейшего выздоровления تلفظ 0 رأی
02/10/2011 офигительный [ru] офигительный تلفظ 1 رأی
02/10/2011 Иван V [ru] Иван V تلفظ 0 رأی
02/10/2011 Пётр III [ru] Пётр III تلفظ 0 رأی